Keltische boomhoroscoop

Keltische boomhoroscoop

Van 1 april 2018 tot half oktober wordt in Arboretum De Nieuwe Ooster de Keltische boomkalender tentoongesteld. In het ovale grasveld van vak 45 staan 21 verschillende bomen, die bij een datum horen en bepaalde karaktereigenschappen van de mens weergeven.
De Kelten hebben het jaar in 39 periodes verdeeld, gekoppeld aan een boomsoort. Elk van deze bomen bepaalt sterk het karakter van de mens. Op vier bomen na beïnvloeden alle bomen twee periodes in het jaar van hooguit tien dagen. Uitzondering zijn de berk, olijf, beuk en eik. Deze vertegenwoordigen de seizoensveranderingen.
U kunt zelf ‘uw’ boom vinden door rondom het veld te lopen en uw geboortedatum te zoeken.
Na de tentoonstelling krijgen de bomen een nieuwe standplaats buiten het arboretum.