Adopteer een boom

De stichting biedt de mogelijkheid om voor een bepaald bedrag per jaar, al naar gelang de boom en standplaats een boom te sponseren. Dit kan een bedrijf, club, school, of particulier persoon zijn. Tevens wordt u, mits gewenst, vermeld als sponsor op de website van de stichting. Met uw sponsorgelden helpt u mee de doelstellingen van de stichting te bereiken.
Het sponsorbedrag is inclusief: het boombordje, vermelding op de website, het donateurschap van de stichting.
Het sponsortarief varieert van € 50,- tot € 150,- en is verdeeld in drie categorieën bomen:
* monumentale dikke bomen op in het oog springende locaties,
* grote, dikke bomen langs en in de paden,
* de andere bomen.
Wilt u de stichting ook ondersteunen middels het sponsoren van een boom? Neem contact met ons op: info(at)denieuweoosterbomenpark.nl