Donateursmiddag

Op zondagmiddag 13 november 2022 organiseert de stichting een middag voor de donateurs. Het programma zal bestaan uit de vertoning van de film Boom in Amsterdam en twee lezingen. De eerste lezing zal verzorgd worden door Ada Wille en gaat over bomen en biodiversiteit. Over de tweede lezing volgt nog nadere informatie.
We sluiten de middag af met een borrel!
Donateurs ontvangen nog een (digitale) uitnodiging.

De middag is gratis voor onze donateurs, maar ook toegankelijk voor geïnteresseerden. We vragen daarvoor een bijdrage van € 20,-. Wordt u donateur, en dat kan al vanaf € 12,- per jaar!, dan is de toegang uiteraard ook gratis.

U kunt zich als nieuwe donateur hier opgeven.

Opgeven voor 13 november 2022 kan vanaf 10 oktober op onze website.