Donateursmiddag

Voor onze donateurs organiseren we om de twee jaar een interessante middag. 

Verslag van de donateursmiddag 2022
Op zondag 13 november 2022 was er een mooie, informatieve donateursmiddag op De Nieuwe Ooster.

Programma
Agnes de Ruijter: regisseur
Documentaire Boom in Amsterdam
De documentaire toont beelden van Amsterdamse bomen, aangevuld met verrassende verhalen van stadsbewoners, schrijvers en wetenschappers over de betekenis van bomen en hun belang voor de stad. De Ruijter stelt in Het Parool: ‘Zij bepalen het leefklimaat, reguleren de waterhuishouding, de airconditioning. Ze zijn niet alleen de longen, maar ook het kloppende hart van een stad. Ze geven lucht en verkoeling, maar ook rust en bewustzijn.’

Ada Wille: landschaps- & begraafplaatsarchitectuur
Bomen en biodiversiteit
‘In mijn werk als landschapsarchitecte betrek ik zoveel mogelijk biodiversiteitsherstel. Sortimentskeuze, aanpassing van beheer maar vooral kennisoverdracht en bewustwording dat we onze omgeving anders moeten en kunnen inrichten en beheren is essentieel om de achteruitgang van de natuur om te buigen naar herstel.’ 

Wouter van der Wulp: bioloog en secretaris van de Adviescommissie Beschermwaardige Houtopstanden Amsterdam
Monumentale bomen in Amsterdam
Wouter zal in zijn lezing ingaan op hoe je nu beoordeelt of een boom zo bijzonder is dat die extra aandacht en bescherming verdient. Van de 4000 Amsterdamse bomen die zijn aangewezen als monumentaal, staan er tweeëntwintig op De Nieuwe Ooster!

De middag was gratis voor onze donateurs, maar ook toegankelijk voor geïnteresseerden. We vroegen daarvoor een bijdrage van € 20,-. Als u donateur werd, dan was de toegang uiteraard ook gratis.