Vrijwilliger worden….

Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster is opgericht met een aantal doelstellingen. Om deze te bereiken zijn er mensen op vrijwillige basis actief met diverse werkzaamheden.
Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten. Sommige vrijwilligers komen bijna dagelijks, anderen komen alleen in de vakantie of op de vaste vrijwilligersklussendagen. Sommigen werken het liefst alleen, anderen graag in een groep. Al deze varianten zijn mogelijk. Van maart tot november gaan we om de 6 weken op een zaterdag aan de slag. Standaard is het onkruid wieden in vak 65 en vak 71. Een deel van de vrijwilligers doet een controleronde (schoonmaken, leesbaarheid e.d.) langs de boombordjes. Ook op vak 71 houden we de boomspiegels schoon. Op dit vak staat veel jonge aanplant die extra aandacht verdient. Een boomspiegel is de grond rondom de boom die vrij is van gras en onkruid.
Na de lunch die ons wordt aangeboden door de stichting, werken we soms door tot een uur of drie, afhankelijk van de hoeveelheid werk dat gedaan moet worden. Wanneer het erg droog is komt een aantal vrijwilligers regelmatig water geven. We kunnen in overleg samen bekijken welke werkzaamheden u zou willen uitvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld, geheel zelfstandig en wanneer het u zelf uitkomt, jonge nieuwe bomen vertroetelen door de groeiomgeving schoon te houden of de jonge bomen van extra water te voorzien. Kortom, we kunnen in overleg iets passends voor u vinden.

De data van de gezamenlijke klussendagen vindt u hier.

Voor info neemt u contact op met info@denieuweoosterbomenpark.nl