VAKADOPTIE

Naar aanleiding van de enorme droogte afgelopen jaar, heeft het bestuur nagedacht over een meer stabiele oplossing voor het water geven. Het voorstel is dat mensen op De Nieuwe Ooster een vak kunnen adopteren waar ze de jonge bomen water geven. Het gaat als volgt: je meldt je aan voor zo’n adoptie. Bij grote droogte krijg je een e-mail met het verzoek om eens per week veel water (tot 40 liter per boom) te geven aan bomen die door ons zijn geselecteerd als adoptieboom. Als watergever krijg je een rondleiding door het vak, een uitgebreide instructie en een lijst van de bomen die water nodig hebben. Het is mogelijk een vak te kiezen met maar twee te begieten bomen of een vak met tien bomen. Je kunt uiteraard ook meerdere vakken kiezen. Wanneer je een week, om wat voor reden dan ook, geen tijd hebt om te komen, dan stuur je ons een e-mail en zorgen wij voor een vervanger.

NB Nadere instructie en de mogelijkheid te kiezen voor een bepaald vak (vakken) zullen wij begin april 2023 bekendmaken.

Je kunt je nu al opgeven voor vakadoptie middels onderstaand formulier.