Op deze pagina staan linkjes naar een aantal mooie themawandelingen die wij voor u hebben samengesteld. Er zijn nog veel meer wandelingen ‘in de maak’! 
Van die wandelingen komen te zijner tijd ook gedrukte versies te liggen in de bakjes van onze groene informatiekast. Die vindt u bij de ingang naar de begraafplaats aan de kant van het parkeerterrein.

U kunt een pdf van de wandelingen via onderstaande knopjes bekijken en eventueel ook downloaden.
Veel wandelplezier!

Boom 1 Boom 2

Bomen met geveerd blad

Treurbomenwandeling

Korstmossen

Boomschorswandeling

Iepenwandeling

Coniferenwandeling

Knoppen en winterbloeiers

Bloesemwandeling

Japanse esdoorns

Bijenbomenwandeling