Doelstellingen

Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster heeft een aantal doelstellingen:

1-De naamsbekendheid van het arboretum vergroten.
De Nieuwe Ooster is al 127 jaar een begraafplaats en sinds 1994 ook een crematorium. Veel Amsterdammers en omwonenden weten wel van het bestaan van De Nieuwe Ooster als locatie om te begraven of cremeren af, maar weten niet dat het 33 hectare grote gedenkpark ook een zeer mooi en rustig wandelpark is met zeer uitgebreide beplanting. De collectie bomen in het park is bijzonder te noemen vanwege zijn omvang en de aanwezigheid van bijzondere bomen. De stichting wil met name de collectie bomen onder de aandacht van de mensen brengen en deze collectie beschermen. De geestelijke vader van het park, de heer Springer, wilde in zijn tijd niets liever dan een nationaal arboretum aanleggen. Hiervoor wilde hij zelfs het Oosterpark gebruiken toen hij de opdracht kreeg deze te ontwerpen. De gemeente Amsterdam zag toen niet veel heil in zijn plannen en wilde dat het Oosterpark aangelegd werd als speel- en wandelpark en niet als arboretum. Hierdoor is het ook bijzonder dat niet ver van het Oosterpark een prachtig arboretum is ontstaan op het terrein van De Nieuwe Ooster. Door actief te zijn in het geven van rondleidingen, het uitgeven van o.a. folders en persberichten en door het organiseren van activiteiten wil de stichting dat het arboretum de bekendheid krijgt die  het verdient.
2- Uitbreiden van de collectie naald- en loofbomen.
Ook al is de collectie van het arboretum nu al indrukwekkend (zie button ‘Collectie Bomen’), toch wil de stichting graag dat de verzameling zich uitbreidt. Dit willen we doen door namens de stichting bomen te schenken aan het arboretum van De Nieuwe Ooster. Dit zijn dan voornamelijk bomen of coniferen die nog niet in het arboretum te vinden zijn. Behalve dat het voor boomliefhebbers geweldig is om alle verschillen tussen deze bomen te leren kennen, neemt de waarde en het aanzien van het arboretum toe.
3- De educatieve waarde vergroten.
Een van de kenmerken van een arboretum is dat je de verschillende bomen kan bestuderen en vergelijken. Belangrijk hierbij is een goede naamgeving. Hiervoor wil de stichting zich inzetten. Door het ophangen en plaatsen van boombordjes met daarop vermeld de wetenschappelijke naam, de Hollandse naam en zo mogelijk het land of streek van herkomst, kunnen we hier aan voldoen. Ook op de website van de stichting is het van belang dat deze gegevens voorhanden zijn. Door een goede samenwerking met deskundigen en boomfanaten dragen we zorg voor een juiste naamgeving. Ook door het geven van rondleidingen, uitgeven van boomroutes en het geven van boomcursussen, dragen we ons steentje bij aan de educatieve waarde van het arboretum. Voor mensen die een opleiding in het groen doen is/wordt het arboretum zo een bruikbaar kenniscentrum.
4- De schoonheid en het belang van bomen benadrukken.
Zonder bomen geen leven. We kunnen ons geen leven zonder bomen voorstellen. Voor mens en dier zijn bomen van levensbelang omdat deze zorgen voor de noodzakelijke zuurstof. Maar denk ook eens aan nest- en schuilgelegenheid voor vogels en andere dieren zoals eekhoorns en vleermuizen. Bomen zijn een inspiratiebron voor het schrijven van gedichten en verhalen, bomen geven hoop; de kastanjeboom van Anne Frank is daar een voorbeeld van. Kortom, bomen horen in ons leven thuis. De stichting wil met al haar idealen die zij uitdraagt de schoonheid en belang van bomen benadrukken zonder daar al te wetenschappelijk over te doen.