Het sponsoren van een boom

De stichting biedt de mogelijkheid om voor een bepaald bedrag per jaar, al naar gelang de boom en standplaats een boom te sponseren. Dit kan een bedrijf, club, school, of particulier persoon zijn. Tevens wordt u, mits gewenst, vermeld als sponsor op de website van de stichting. Met uw sponsorgelden helpt u mee de doelstellingen van de stichting te bereiken.
Het sponsorbedrag wordt jaarlijks aan de stichting betaald. In dit bedrag is inbegrepen: het boombordje, vermelding op de website, het donateurschap van de stichting en u krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan onze jaarlijkse dagexcursie.
Het sponsortarief voor bomen is verdeeld in drie categorieën bomen:
Monumentale dikke bomen op in het oog springende locaties.
Grote, dikke bomen langs en in de paden.
De andere bomen.