Wetenschappelijke naam
Vaccinium corymbosum
Nederlandse naam
Trosbosbes
Herkomst |
Locatie | museumtuin
Aantal in het arboretum | 3
Plantjaar |