Wetenschappelijke naam
Torreya taxifolia
Nederlandse naam
Florida-torreya
Herkomst | Florida USA
Locatie | nog in depot
Aantal in het arboretum |
Plantjaar |