Wetenschappelijke naam
Sorbus erubescens
Nederlandse naam
Lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 58 achter graf 155b
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |