Wetenschappelijke naam
Sorbus aucuparia ‘Sheerwater Seedling’
Nederlandse naam
Lijsterbes
Herkomst |
Locatie | achter Engelsen
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |