Wetenschappelijke naam
Salix alba ‘Chermesina'
Nederlandse naam
Knotwilg
Herkomst |
Locatie | vak 77 t/o vak 76
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |