Wetenschappelijke naam
Rhododendron 'Morgenrot'
Nederlandse naam
Rododendron
Herkomst |
Locatie | Links en rechts van beeld Femmy Otten bij vak 77 en 79
Aantal in het arboretum | 100
Plantjaar | 2022