Wetenschappelijke naam
Quercus dentata ‘Carl Ferris Miller’
Nederlandse naam
Japanse keizereik
Herkomst |
Locatie | vak 79 t/o vak 77
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |