Wetenschappelijke naam
Ilex verticilata ‘Oosterwijk’
Nederlandse naam
Beshulst
Herkomst |
Locatie | vak 71
Aantal in het arboretum | 20
Plantjaar |