Wetenschappelijke naam
Hydrangea arborescens ‘Abetwo’
Nederlandse naam
Boomhortensia
Herkomst |
Locatie | vak 62 t/o vak 58
Aantal in het arboretum | 5
Plantjaar |