Wetenschappelijke naam
Hamamelis vernalis 'Amethyst'
Nederlandse naam
Toverhazelaar
Herkomst |
Locatie | Vak 23
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar | 2021