Wetenschappelijke naam
Ginkgo biloba ‘Pendula’
Nederlandse naam
Treur ginkgo
Herkomst |
Locatie | vak 23 t/o vak 25
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |