Wetenschappelijke naam
Fraxinus excelsior ‘Doorenbos’
Nederlandse naam
Gele es
Herkomst |
Locatie | vak 76 t/o vak 78
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |