Wetenschappelijke naam
Frangula alnus
Nederlandse naam
Sporkehout
Herkomst |
Locatie | Op parkeerplaats bij kantoor in plantvak
Aantal in het arboretum | 5
Plantjaar | 2023