“Trees are nice”

“Why are you interested in our trees?” asked Johan when I joined the Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster recently.
Well that was not something I had thought about much until he asked. As a child I remember asking the names of trees, where they had come from and especially interesting, how old they were! Like when children look at adults I guess they ask themselves these same questions also.
The people around me then did not know the answers of course, except for anecdotal and misleading tidbits of information.
Many years later all these answers can be known and thanks especially to internet they can be known where and whenever you want them. For the endlessly curious child within us the way is open to get to know and love the trees that surround us and provide living architecture to our outdoor spaces.
“Trees are big and trees are nice”
“They were here before men or mice”
Me or another volunteer from the Stichting will love to show you around the tree collection and the park sometime!
Roger

Bomen zijn mooi”

“Waarom bent u geïnteresseerd in onze bomen?” vroeg Johan me, toen ik me onlangs bij de Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster aanmeldde.
Nou, dit was niet iets waar ik veel over na had gedacht tot dat moment. Ik herinner me dat ik als kind al wilde weten wat de namen van bomen waren, waar ze vandaan kwamen en bovenal hoe oud ze waren. Eigenlijk precies dezelfde dingen die kinderen over volwassenen zouden willen weten!
De mensen in mijn omgeving wisten destijds de antwoorden natuurlijk niet, afgezien van enkele anekdotes en misleidende stukjes informatie.
Vele jaren later zijn de antwoorden op deze vragen wél bekend en kunnen ze met name dankzij het internet overal en op ieder moment worden gevonden.
Voor het eindeloos nieuwsgierig kind in ieder van ons is er nu een manier om de bomen die ons omringen en onze buitenruimtes van levende architectuur voorzien, te leren kennen en liefhebben.
“Bomen zijn groot, bomen zijn fier”
“Ze waren hier lang voor mens en dier”
Ikzelf of een andere vrijwilliger van de Stichting, leiden u met alle liefde rond door de bomenverzameling van dit prachtige park!

Roger