Met z’n allen, jong en oud, zijn we in de weer met slangen en gieters, met tankwagens en ondergrondse watersystemen.

DROOGTE

Ook dit jaar hebben wij op De Nieuwe Ooster weer te maken met extreme droogte. Samen met de mensen van De Nieuwe Ooster doen wij als vrijwilligers er alles aan om de voornamelijk jonge aanplant vochtig te houden. Nieuwe bomen en struiken moeten de eerste tijd van hun leven voldoende water kunnen opnemen om zich goed te kunnen vestigen en uit te groeien tot sterke en gezonde exemplaren. Dat vraagt een flinke inzet van iedereen!