De rode beuk was ziek. De rode beuk is niet meer. Op 21 februari 2024 is er een mooi afscheid geweest in de aula van Gedenkpark De Nieuwe Ooster. Tijdens zijn ziekteproces hebben heel veel bezoekers hem berichten, omarmingen, gedichten,
foto’s of kunstwerken gestuurd. Al die berichten hebben de beuk erg geholpen in de laatste maanden van zijn lange leven. Ook al verdwijnt de beuk…alle post die hij ontving en alle antwoorden die hij stuurde, blijven behouden.