Wetenschappelijke naam
Ulmus minor
Nederlandse naam
Gladde iep
Herkomst |
Locatie | vak 56
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |