Wetenschappelijke naam
Taxus baccata ‘Dovastoniana’
Nederlandse naam
Gele taxus
Herkomst |
Locatie | vak 47 ingang
Aantal in het arboretum | 3
Plantjaar |