Wetenschappelijke naam
Taxus baccata 'David
Nederlandse naam
Taxus
Herkomst |
Locatie | Vak 76 naast de naald
Aantal in het arboretum | 4
Plantjaar | 2017