Wetenschappelijke naam
Taxus baccata ‘Anny's Dwarf’
Nederlandse naam
Dwergtaxus
Herkomst |
Locatie | vak 71 in plantvak
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |