Wetenschappelijke naam
Symphoricarpos albus
Nederlandse naam
Gewone sneeuwbes
Herkomst |
Locatie | langs vele vakken in borders
Aantal in het arboretum | vele
Plantjaar |