Wetenschappelijke naam
Sorbus pseudolatifolia
Nederlandse naam
Lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 71
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |