Wetenschappelijke naam
Sorbus obtusifolia
Nederlandse naam
Lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 72 strooiweide
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |