Wetenschappelijke naam
Sorbus minima
Nederlandse naam
Lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 58 achter graf 192B
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |