Wetenschappelijke naam
Sorbus hupehensis
Nederlandse naam
Lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 3 naast aula
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |