Wetenschappelijke naam
Sorbus frutescens
Nederlandse naam
Witte lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 71 links van graf 68
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |