Wetenschappelijke naam
Sorbus domestica
Nederlandse naam
Tamme lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 71 achter graf 274
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |