Wetenschappelijke naam
Sorbus domestica var. pyriformis
Nederlandse naam
Lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 71 links van urngraf 108
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |

De soort is wijd verspreid in Europa, Noordwest-Afrika en Zuidwest-Azië. Hoogte: 15-20 m. De schors is bruin en glad op jonge bomen, gespleten en schilferig op oude bomen. Blad: 15-25 cm lang. Bloei: 13-18 mm in diameter, met 5 witte bloemblaadjes en 20 romig-witte meeldraden; late voorjaar, hermafrodiet en door insecten bestoven. Vrucht: pitvrucht; 2-3 cm lang; groenbruin, vaak getint rood aan de zonkant; appelvormig (S. pomifera) of bij deze soort peervormig.