Wetenschappelijke naam
Sorbus aucuparia
Nederlandse naam
Wilde lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 42
Aantal in het arboretum | 10
Plantjaar |