Wetenschappelijke naam
Sorbus aucuparia var. edulis
Nederlandse naam
Lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 72 strooiweide
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar | 2018