Wetenschappelijke naam
Sorbus aucaparia ‘Finger Print’
Nederlandse naam
Lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 65 rechter bloembak
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |