Wetenschappelijke naam
Sorbus arnoldiana ‘Schouten’
Nederlandse naam
Lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 9
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |