Wetenschappelijke naam
Sorbus aria
Nederlandse naam
Meelbes
Herkomst |
Locatie | vak 75 – 82
Aantal in het arboretum | 7
Plantjaar |