Wetenschappelijke naam
Sorbus amurensis
Nederlandse naam
Lijsterbes
Herkomst |
Locatie | vak 58 t/o vak 59
Aantal in het arboretum |
Plantjaar |