Wetenschappelijke naam
Sorbaria tomentosa
Nederlandse naam
Lijsterbesspirea
Herkomst |
Locatie | vak 55 en 56
Aantal in het arboretum | meerdere
Plantjaar | 2003