Wetenschappelijke naam
Sequoia sempervirens
Nederlandse naam
Kustsequoia
Herkomst | Verenigde Staten (Noord-Californië)
Locatie | vak 1 achter graf 549
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |

De mammoetboom komt van nature voor in een klein, dun gebied van ongeveer 300 km lang op de westelijke hellingen van het Sierra Nevada gebergte in Californië, Verenigde Staten. In de dunne kuststrook is er het hele jaar door relatief veel neerslag en is het vaak mistig. Zo kan de boom steeds voldoende water opnemen. De hoogste bomen zijn te vinden in de vochtige valleien op rivierafzettingen. De hoogste boom ter wereld is een Sequoia sempervirens, genaamd Hyperion naar een Griekse mythologische figuur. Hij is maar liefst 115,55 m hoog! Deze enorm hoge boom werd pas in augustus 2006 ontdekt. De naalden van de kustsequoia lijken op het eerste zicht nogal op die van een taxus: ze zijn vrij groot en plat, liggen in een plat vlak maar zijn toch spiraalsgewijs ingeplant. De kruin is kegelvormig, gedragen door een massieve stam met roodachtige, zachte bast. De eironde kegels zijn nogal klein (2 à 3 cm). In tegenstelling tot de meeste kegeldragende bomen, schiet de boom terug na het kappen. De levensduur van de kustsequoia bedraagt waarschijnlijk 2500 jaar.