Wetenschappelijke naam
Sambucus nigra
Nederlandse naam
Gewone vlier
Herkomst |
Locatie | op diverse vakken als onkruid
Aantal in het arboretum | vele
Plantjaar |