Wetenschappelijke naam
Salix x sepulcralis
Nederlandse naam
Gele treurwilg
Herkomst |
Locatie | berm Rozenburglaan
Aantal in het arboretum | 2
Plantjaar |