Wetenschappelijke naam
Salix udensis ‘Golden Sunshine’
Nederlandse naam
Gouden wilg
Herkomst |
Locatie | museumtuin
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |