Wetenschappelijke naam
Salix moupinensis
Nederlandse naam
Dwergwilg
Herkomst |
Locatie | vak 71
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |