Wetenschappelijke naam
Salix elaeagnos ‘Angustifolia’
Nederlandse naam
Grijze wilg
Herkomst |
Locatie | vak 78 t/o vak 62
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |