Wetenschappelijke naam
Salix baylonica
Nederlandse naam
Chinese treurwilg
Herkomst |
Locatie | vak 73 bij Zaaiersweg
Aantal in het arboretum | 1
Plantjaar |